Skip to main content

Ontuma­tutkimukset

Ontumatutkimukset

Ontuminen ja muut oireet

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet tarkoittavat luuston, nivelten, jänteiden tai lihasten ongelmia ja vaivoja. Tyypillisimmin tuki- ja liikuntaelinvaivat näyttäytyvät omistajalle eläimen ontumisena.

Eläimen oireet voivat olla myös liikkumiskäytöksen erilaisia muutoksia, kuten askellajimuutokset (peitsaaminen, ravin häviäminen ja laukan lisääntyminen, askelpituuden lyhentyminen) tai ponnistuspaikan/askelluksen hakeminen/miettiminen (esim. autoon hypätessä tai sohvalta laskeutuessa, portaissa kulkeminen), asennon vaihtamisen haasteet (makuulta ylös tai makuulle meno, pään taivuttaminen alas ruoka/vesikupille, tarpeiden tekemisen vaikeutuminen tai siinä ilmenevät asentopoikkeamat).

Liikkumisen lisäksi usein eläimen käytös tai olemus saattavat muuttua. Eläin voi olla syrjäänvetäytyvämpi tai äreämpi, väsyneempi tai haluttomampi, hakea läheisyyttä tai hoivaa normaalia enemmän. Kaikki nämä oireet kertovat eläimellä pääsääntöisesti kivusta, jota voi omistajan olla joskus hyvin hankala kotona tulkita. Varsinkin pikkuhiljaa etenevän ja kroonistuvan kivun kanssa muutokset eläimessä tapahtuvat niin hitaasti, että niitä voi olla hankalakin havaita.

Ontumatutkimus

Ontumatutkimuksessa kartoitetaan aina ensin näitä kotona esiintyneitä käytös- ja liikkumismuutoksia. Samalla mietitään yhdessä, onko jotain muitakin muutoksia, joita eläimessä on esiintynyt, mutta omistaja ei välttämättä ole osannut heti yhdistää johonkin vaivaan. 

Liikkumista katsotaan usein myös vastaanotolla, sisä- tai ulkotiloissa. Eläimelle tehdään tämän jälkeen kliininen yleistutkimus sekä ontumatutkimus, jossa tunnustellaan ja taivutellaan keho kauttaaltaan läpi. Joskus arvioidaan myös kehon neurologista eli hermostollista toimintaa erilaisin testein. Diagnoosin pääsemiseksi on tärkeää löytää kivun sijainti mahdollisimman tarkkaan. 

Ontumatutkimuksen perusteella arvioidaan lisätutkimusten tarve ja ne tehdään useimmiten verinäytteistä, röntgenlaitteistolla tai  ultraäänilaitteistolla  tai näiden tutkimusmuotojen erilaisilla yhdistelmillä, jotta hoito pystytään suunnittelemaan ja kohdentamaan mahdollisimman hyvin. 

Kotona ontumatutkimukseen valmistaudutaan pitämällä eläin ruokapaastolla 10-12 tuntia ja kipulääkitys lopetetaan yleensä vähintään 24 tuntia ennen tutkimusta. Lisätietoa ja yksilölliset ohjeet saatte ajanvarauksen yhteydessä.

Hoito

Ongelmasta ja oireesta riippuen pienimmät vaivat paranevat usein lyhytaikaisella levolla ja kipulääkityksellä. Vakavimmissa tapauksissa voidaan tarvita lisätutkimuksia esim. tietokonetomografialla tai magneettikuvantamisella ja osa sairauksista vaatii kirurgista hoitoa. 

Osa tuki- ja liikuntaelinsairauksista paranee täysin oikealla hoidolla. Osa sarauksista, kuten nivelrikko, on parantumattomia sairauksia, mutta niiden etenemistä voidaan hidastaa ja eläimen mahdollisimman kivutonta liikkumista tukea monenlaisilla hoitovaihtoehtojen yhdistelmillä. 

Kivunhoidon (lääkkeellinen ja akupunktio) lisäksi hoitoihin yhdistetään usein ruokavalio ja lisäravinteet, hierontaa, fysioterapiaa tai muuta kuntoutusta.